Badania przeprowadzone w 2010 roku pokazały że już 3 miesięczne dzieci lgną do ciepłych i życzliwych osób a unikają burków

Hamlin JK, Wynn K, Bloom P. 3-month-olds show a negativity bias in their social evaluations. Developmental science. 2010;13(6):923-929.