Trudniejsze do odczytania czcionki poprawiły wyniki w nauce o 18%. Podczas badania jedna z grup uczyła się z slajdów, które zawierały „łatwe czcionki”, a druga „trudne” czcionki. Na trudniejsze czcionki składały się: 12-Punktowe Comic Sans, 12-Punktowy Bodoni. Wielkim odkryciem było to, że studenci z „trudniejszą czcionką” odpowiedziało poprawnie na 86,5% pytań . Druga grupa w tym samym teście, z wyraźnym tekstem zdobyła już tylko 72,8% punktów.

Diemand-Yauman, C., Oppenheimer, D., and Vaughan, E. (2011). “Fortune favors the Bold (and the Italicized): Effects of disfluency on educational outcomes.” Cognition, 118 (1), 111-115 DOI: 10.1016/j.cognition.2010.09.012