Jak pokazały badania już 6 miesięczne niemowlęta pokazują zachowania altruistyczne, gdy próbują pocieszać kogoś zmartwionego. 6- i 10-miesięczne niemowlęta oceniają indywidualne działania na rzecz innych, oceniając tę osobę jako atrakcyjną lub awersyjną. Niemowlęta wolą osobę, która pomaga drugiej osobie, niż ta która przeszkadza innej. Social evaluation by preverbal infants. Hamlin JK, Wynn K, Bloom P. Nature. 2007 Nov 22;450(7169):557-9.

Social evaluation by preverbal infants. Hamlin JK, Wynn K, Bloom P.
Nature. 2007 Nov 22;450(7169):557-9.