Poza tym zmniejsza kortyzol, przez co pozwala lepiej spać.

Potęga przytulania działa jedynie gdy przytulamy kogoś kogo znamy i ufamy. Przytulanie obcych ma odwrotny efekt.
“More frequent partner hugs and higher oxytocin levels are linked to lower blood pressure and heart rate in premenopausal women” Kathleen C. Lighta, , , Karen M. Grewena Biological Psychology Volume 69, Issue 1, April 2005, Pages 5–21