Bardzo szybko kojarzymy fakty i tworzymy przekonania na temat ich związków. Przy czym umysł nie sprawdza i nie doszukuje się, czy ta reguła, do której jak najszybciej doszedł, jest na pewno prawdziwa. Innymi słowy – nasze umysły nieustannie stawiają sobie wyzwanie: “Przy jak najmniejszej liczbie prób znaleźć zasady, jakie rządzą wszystkim co obserwuję. Przy czym nie przejmuję się zbytnio, czy te reguły na pewno są prawdziwe. Jak wydadzą mi się prawdziwe – to będę utrzymywał z całą pewnością, że takie są.”

Wason, P. C. (1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(3), 129-140. doi:10.1080/17470216008416717