Badani wybierali natychmiastowe, ale szybkie korzyści nad większymi, ale oddalonymi w czasie.

Ludzie częściej wybierają oddalone korzyści jeśli wcześniej to sobie zaplanują.

Daniel Read, George Loewenstein, and Shobana Kalyanaraman; Combining the immediacy Effect and Diversification Heuristic; Journal of Behavioral Decision Making