Według innych badań samoświadomość pojawia się około 15 miesiąca i rozwija się do 2 roku życia

Jared B. Torre, Matthew D. Lieberman; Putting Feelings Into Words: Affect Labeling as Implicit Emotion Regulation; Emotion Review Vol. 10 No. 2 (April 2018) 116–124© The Author(s) 2018 ISSN 1754-0739