Jak dobieramy sobie przyjaciół. Badanie pokazało, że 88% przyjaciół mieszka w tym samym budynku i połowa mieszka na tym samym piętrze. Generalnie wybieramy na przyjaciół osoby w podobnym wieku oraz rasie. Jednak jeśli przyjaciel mieszka dalej rasa i wiek przestają mieć znaczenie.