Badania pokazują, że 80% kłamstw pozostaje nie wykryta.

80% to znaczy, że dajemy się oszukać 8 razy na 10.

By DePaulo, Bella M.,Kashy, Deborah “Lying in everyday life.” Journal of Personality and Social Psychology, Vol 70(5), May 1996, 979-995