a mówiąc po ludzku szare komórki, w obszarach, które odpowiadają za nagrodę.

Możliwe, że mózg przystosowuje się do siły uczuć.

Jednak badanie ma jedną ułomność. Mózgi uczestników zbadano tylko jeden raz. Dlatego możliwe jest, że osoby z mniejszą ilością szarych komórek silniej kochają.

Kawamichi Hiroaki, Sugawara Sho K.; “Being in a Romantic Relationship Is Associated with Reduced Gray Matter Density in Striatum and Increased Subjective Happiness”; Frontiers in Psychology vol.7, 1763 page, 2016 year