Ludzie potrzebują dokładnie zrozumieć, co dzieje się w ich pracy (2)Kilka tysięcy pracowników stwierdziło:

“… Im dokładniej i precyzyjniej informujemy pracowników o sytuacji firmy, tym będą szczęśliwsi i osiągać lepsze wyniki”. – Brian Tracy

“Million Dollar Habits: Proven Power Practices to Double and Triple Your Income” – Brian Tracy chapter 7, p. 115