Dzieci już od urodzenia (ja sądzę, że wkrótce od poczęcia) wyczuwają uczucia osób w swoim otoczeniu. Wcześnie potrafią rozpoznawać i odpowiadać na ich emocje.       Decety J. The Neurodevelopment of Empathy in Humans. Developmental Neuroscience. 2010;32(4):257-267. doi:10.1159/000317771.

Decety J. The Neurodevelopment of Empathy in Humans. Developmental Neuroscience. 2010;32(4):257-267. doi:10.1159/000317771.