“Doktryna Jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu”; Andrzej Jacek Blikle