Badania wykazały, że historia sama w sobie nie miała znaczenia. Jak przedstawia się historię, było najważniejsze.

Kobiety były bardziej zainteresowane utalentowanymi męskimi opowiadaczami jako partnerami długoterminowymi. Uważały, że mają wyższy status niż Ci, którzy słabo opowiadają.

John K. Donahue, Melanie C. Green, “A good story: Men’s storytelling ability affects their attractiveness and perceived status“, Personal Relationships Volume 23, Issue 2, June 2016, Pages 199–213