Nawet negatywny kontakt z rodzicami i środowiskiem, wpływa także na stany depresyjne w dorosłym życiu.

Haeffel, G.J., Hames, J.L. (2013). Cognitive Vulnerability to Depression Can Be Contagious, Clinical Psychological Science, Vol 2, Issue 1, 2014