Czy uśmiech kobiety na dyplomowym zdjęciu może “przewidzieć” cokolwiek o jej życiu 30 lat później?

  • Czy uśmiechy kobiet na dyplomowych zdjęciach mogą "przewidzieć" cokolwiek o ich życiu 10 lat później?

Po 50 latach monitorowania 110 kobiet z Uniwesytetu Mills pokazało, że:

“Im cieplejszy miała uśmiech, tym więcej po 20 i 30 latach spełniła swoich celów, lepiej radziła sobie ze stresem, innymi ludźmi i była bardziej szczęśliwa w małżeństwie.”

“Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life” by Dacher Keltner

By |February 11, 2017|Categories: Osobisty Sukces, Relacje z Innymi|Tags: , , , |

Leave A Comment

SUBSCRIBE