Witaj. Załóżmy, że rodzice Jamesa nie chcą go posłać do kolegi, ponieważ jego ojciec ma broń. ale posyłają go do koleżanki, która ma basen. Czy robią mądrze? Otóż niekoniecznie. Przynajmniej w USA, każdego roku tonie jedno dziecko "na każde" 11 000 basenów. W USA, w którym stoi 6 milionów basenów tonie 550 dzieci każdego roku. W tym samym czasie ginie jedno dziecko na każdy 1 milion sztuk broni. W Ameryce jest przeszło 200 000 milionów sztuk broni, od której ginie 175 dzieci. Inaczej mówiąc, gdyby baseny zabijały tak często jak broń to rocznie zabiłyby 6 dzieci, a nie 550.

Witaj. Załóżmy, że rodzice Jamesa nie chcą go posłać do kolegi, ponieważ jego ojciec ma broń, ale posyłają go do koleżanki, która ma basen.
Czy robią mądrze? Otóż niekoniecznie. Przynajmniej w USA, każdego roku tonie jedno dziecko “na każde” 11 000 basenów.
W USA w którym stoi 6 milionów basenów tonie 550 dzieci każdego roku.
W tym samym czasie ginie jedno dziecko na każdy 1 milion sztuk broni. W Ameryce jest przeszło 200 000 milionów sztuk broni, od której ginie 175 dzieci.
Inaczej mówiąc, gdyby baseny zabijały tak często jak broń to rocznie zabiłyby 6 dzieci a nie 550.

Fot: TheDigitalArtist i Free-Photos on Pixabay