Poza tym podniesienie nogi do 90 stopni, generuje dużo emocji wśród obserwatorów. Tak samo jak zaokrąglone ruchy taneczne, a nie ostre.

A i C to zaokrąglone ruchy taneczne. Natomiast D i F to “ostre” ruchy taneczne. Obrazek od Christensen et al 2016

Christensen, J., Pollick, F., Lambrechts, A., & Gomila, A. (2016). “Affective responses to dance” Acta Psychologica, 168, 91-105 DOI: 10.1016/j.actpsy.2016.03.008