By | 2017-12-07T23:01:13+00:00 December 7, 2017|Categories: Osobisty Sukces|Tags: , |

pieniądze zwiększają szczęście do około 75 000 $ rocznie, a po tym naszym emocjonalnym samopoczuciu nie zwiększa się wraz z dochodami.

źródło: Daniel Kahneman1 and Angus Deaton, “High income improves evaluation of life but not emotional well-being”, PNAS September 21, 2010  vol. 107 no. 38

W obydwu eksperymentach, uczestnicy pozbawieni silnej woli, wykonali kolejne zadanie wymagające samokontroli lepiej, jeśli przypomnieli sobie o nagrodzie finansowej od osób z neutralnym myśleniem.

By | 2017-02-19T09:49:13+00:00 February 19, 2017|Categories: Osobisty Sukces|Tags: , , |

Helen C. Boucher, , Monthe N. Kofos; “The idea of money counteracts ego depletion effects.”, Journal of Experimental Social Psychology, Volume 48, Issue 4, July 2012, Pages 804–810