Badanie aktywnych uczestników na Facebooku, wykazało ich niższą potrzebę dzielenia się, pomocy innym i społeczeństwu.

By | 2017-03-06T09:49:30+00:00 Marzec 6, 2017|Categories: Relacje z Innymi|Tags: , |

Cechowali się także większym egoizmem.

Wen Bin Ch., Szu-Wei Ch,. Da-Chi L. (2013) Does Facebook Promote Self-Interest? Enactment of Indiscriminate One-to-Many Communication on online Social Networking Sites Decreases Prosocial Behavior. Cyberpsychology, doi: 10.1089/cyber.2013.0035