Eksperyment z lat 60 potwierdził założenia psychologa, że dzieci uczą się agresji od dorosłych.

  • Eksperyment z lat 60 potwierdził założenia psychologa, że dzieci uczą się agresji od dorosłych.

Jedna grupa dzieci oglądała agresywne zachowanie modela, tak fizyczne jak i słowne. Druga grupa oglądała spokojnego modela. A trzecia żadnego. Potem dzieci z „agresywnej” grupy częściej naśladowały agresywność w zabawie z lalką niż pozostałe grupy.

Zachowanie dorosłego mężczyzny miało większy wpływ na zwiększenie agresji u chłopców niż u dziewczynek.

Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582.

By |Marzec 31, 2017|Kategorie: Relacje z Innymi|Tagi: , |

Zostaw komentarz