Czy uśmiech kobiety na dyplomowym zdjęciu może „przewidzieć” cokolwiek o jej życiu 30 lat później?

Po 50 latach monitorowania 110 kobiet z Uniwesytetu Mills pokazało, że:

„Im cieplejszy miała uśmiech, tym więcej po 20 i 30 latach spełniła swoich celów, lepiej radziła sobie ze stresem, innymi ludźmi i była bardziej szczęśliwa w małżeństwie.”

„Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life” by Dacher Keltner

By | 2017-02-11T14:44:16+00:00 Luty 11, 2017|Categories: Osobisty Sukces, Relacje z Innymi|Tags: , , , |

Zostaw komentarz